Odbiór odpadów niebezpiecznych

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Telefon: +48 882 088 699
E-mail: handlowy|adako.eu| |handlowy|adako.eu

Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wydana dla ADAKO Sp. z o. o.

  • odpady odbieramy własnym transportem
  • dla stałych klientów z Warszawy usługa transportu jest bezpłatna*
  • przy każdym odbiorze wystawiamy Kartę Odpadu potwierdzającą przekazanie nam odpadu
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu wg katalogu
1 14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
2 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
3 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
4 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
5 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
6 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (np. rtęć)
7 15 01 10* Opakowanie zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

W zależności od wielkości odpadów dla jednostkowych odbiorców indywidualnie ustalamy cenę usługi transportu.